Báo Giá Vận Chuyển

Với mong muốn là người bạn đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng tại TPHCM, chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ chất lượng, vận chuyển hàng hóa an toàn, giá rẻ và nhanh chóng nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu thuê xe tải chuyển nhà trọn gói,  thuê xe tải chở hàng các loại hay thuê xe tải chuyển văn phòng hãy liên hệ ngay đến công ty vận tải Lâm Sang để được tư vấn chi tiết và báo giá nhanh chóng nhất!

Nhân viên nhiệt tình và thân thiện tại Lâm Sang

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng không chỉ cần một dịch chuyên chở vận tải tốt mà cần một đội ngũ chuyên nghiệp và thái độ làm việc nhiệt tình.

Do đó, đội ngũ nhân viên công ty vận tải Lâm Sang luôn đặt lợi ích khách hàng, tiến độ công việc lên hàng đầu. Cùng với đó là sự tận

và sau đây công ty Vận tải Lâm sang Gởi đến công ty bảng báo giá tổng hợp 4 loại xe tương ứng như sau :

Bảng cước vận chuyển xe 1 Tấn Thùng dài (3,3m) (ngang 1m6) ( cao 1m7) giá mở cửa 450.000 vnđ

Bảng cước vận chuyển xe 1 Tấn Thùng dài (3,3m) (ngang 1m6) ( cao 1m7) giá mở cửa 450.000 vnđ

Số Km xGiá VC /1km=Cước Vận Chuyển Tương Ứng
10x45000=450000
11x44000=484000
12x43000=516000
13x42000=546000
14x41000=574000
15x39000=585000
16x37000=592000
17x35000=595000
18x33000=594000
19x31000=589000
20x30000=600000
21x29500=619500
22x29200=642400
23x28900=664700
24x28600=686400
25x28300=707500
26x28000=728000
27x27700=747900
28x27400=767200
29x27100=785900
30x26800=804000
31x26500=821500
32x26200=838400
33x25900=854700
34x25600=870400
35x25300=885500
36x25000=900000
37x24700=913900
38x24400=927200
39x24100=939900
40x23800=952000
41x23500=963500
42x23100=970200
43x22800=980400
44x22500=990000
45x22200=999000
46x21900=1007400
47x21600=1015200
48x21300=1022400
49x21000=1029000
50x20700=1035000
51x20600=1050600
52x20400=1060800
53x20500=1086500
54x20450=1104300
55x20400=1122000
56x20350=1139600
57x20300=1157100
58x20250=1174500
59x20200=1191800
60x19900=1194000
61x19850=1210850
62x19800=1227600
63x19750=1244250
64x19700=1260800
65x19650=1277250
66x19600=1293600
67x19550=1309850
68x19500=1326000
69x19450=1342050
70x19400=1358000
71x19200=1363200
72x19100=1375200
73x19000=1387000
74x18900=1398600
75x18800=1410000
76x18700=1421200
77x18600=1432200
78x18500=1443000
79x18400=1453600
80x18300=1464000
81x18900=1530900
82x18800=1541600
83x18700=1552100
84x18600=1562400
85x18500=1572500
86x18400=1582400
87x18300=1592100
88x18200=1601600
89x18100=1610900
90x18000=1620000
91x17900=1628900
92x17800=1637600
93x17700=1646100
94x18600=1748400
95x18500=1757500
96x18400=1766400
97x18300=1775100
98x18200=1783600
99x16500=1633500
100x16000=1600000
101x15900=1605900
102x15800=1611600
103x15700=1617100
104x15600=1622400
105x15500=1627500
106x15400=1632400
107x15300=1637100
108x15200=1641600
109x15100=1645900
110x15000=1650000
111x14900=1653900
112x14800=1657600
113x14700=1661100
114x14600=1664400
115x14500=1667500
116x14400=1670400
117x14300=1673100
118x14200=1675600
119x14100=1677900
120x13980=1677600
121x13900=1681900
122x13800=1683600
123x13700=1685100
124x13600=1686400
125x13500=1687500
126x13400=1688400
127x13300=1689100
128x13200=1689600
129x13100=1689900
130x13000=1690000
131x12900=1689900
132x12800=1689600
133x12700=1689100
134x12600=1688400
135x12500=1687500
136x12400=1686400
137x12300=1685100
138x12200=1683600
139x12100=1681900
140x12000=1680000
150x11000=1650000
160x11000=1760000
170x11000=1870000
180x11000=1980000
190x11000=2090000
200x11000=2200000
210x11000=2310000
220x11000=2420000
230x11000=2530000
240x11000=2640000
250x11000=2750000
260x11000=2860000
270x11000=2970000
280x11000=3080000
290x11000=3190000
300x11000=3300000
310x11000=3410000
320x11000=3520000
330x11000=3630000
340x11000=3740000
350x11000=3850000
360x11000=3960000
370x11000=4070000
380x11000=4180000
390x11000=4290000
400x11000=4400000
410x11000=4510000
420x11000=4620000
430x11000=4730000
440x11000=4840000
450x11000=4950000
460x11000=5060000
470x11000=5170000
480x11000=5280000
490x11000=5390000
500x11000=5500000
510x11000=5610000
520x11000=5720000
530x11000=5830000
540x11000=5940000
550x11000=6050000
560x11000=6160000
570x11000=6270000
580x11000=6380000
590x11000=6490000
600x11000=6600000
610x11000=6710000
620x11000=6820000
630x11000=6930000
640x11000=7040000
650x11000=7150000
660x11000=7260000
670x11000=7370000
680x11000=7480000
690x11000=7590000
700x11000=7700000
710x11000=7810000
720x11000=7920000
730x11000=8030000
740x11000=8140000
750x11000=8250000
760x11000=8360000
770x11000=8470000
780x11000=8580000
790x11000=8690000
800x11000=8800000
810x11000=8910000
820x11000=9020000
830x11000=9130000
840x11000=9240000
850x11000=9350000
860x11000=9460000
870x11000=9570000
880x11000=9680000
890x11000=9790000
900x11000=9900000
910x11000=10010000
920x11000=10120000
930x11000=10230000
940x11000=10340000
950x11000=10450000
960x11000=10560000
970x11000=10670000
980x11000=10780000
990x11000=10890000
1000x11000=11000000
1010x11000=11110000
1020x11000=11220000
1030x11000=11330000
1040x11000=11440000
1050x11000=11550000
1060x11000=11660000
1070x11000=11770000
1080x11000=11880000
1090x11000=11990000
1100x11000=12100000
1110x11000=12210000
1120x11000=12320000
1130x11000=12430000
1140x11000=12540000
1150x11000=12650000
1160x11000=12760000
1170x11000=12870000
1180x11000=12980000
1190x11000=13090000
1200x11000=13200000
1210x11000=13310000
1220x11000=13420000
1230x11000=13530000
1240x11000=13640000
1250x11000=13750000
1260x11000=13860000
1270x11000=13970000
1280x11000=14080000
1290x11000=14190000
1300x11000=14300000
1310x11000=14410000
1320x11000=14520000
1330x11000=14630000
1340x11000=14740000
1350x11000=14850000
1360x11000=14960000
1370x11000=15070000
1380x11000=15180000
1390x11000=15290000
1400x11000=15400000
1410x11000=15510000
1420x11000=15620000
1430x11000=15730000
1440x11000=15840000
1450x11000=15950000
1460x11000=16060000
1470x11000=16170000
1480x11000=16280000
1490x11000=16390000
1500x11000=16500000
1510x11000=16610000
1520x11000=16720000
1530x11000=16830000
1540x11000=16940000
1550x11000=17050000
1560x11000=17160000
1570x11000=17270000
1580x11000=17380000
1590x11000=17490000
1600x11000=17600000
1610x11000=17710000
1620x11000=17820000
1630x11000=17930000
1640x11000=18040000
1650x11000=18150000
1660x11000=18260000
1670x11000=18370000
1680x11000=18480000
1690x11000=18590000
1700x11000=18700000
1710x11000=18810000
1720x11000=18920000
1730x11000=19030000
1740x11000=19140000
1750x11000=19250000
1760x11000=19360000
1770x11000=19470000
1780x11000=19580000
1790x11000=19690000
1800x11000=19800000
1810x11000=19910000
1820x11000=20020000
1830x11000=20130000
1840x11000=20240000
1850x11000=20350000
1860x11000=20460000
1870x11000=20570000
1880x11000=20680000
1890x11000=20790000
1900x11000=20900000
1910x11000=21010000
1920x11000=21120000
1930x11000=21230000
1940x11000=21340000
1950x11000=21450000
1960x11000=21560000
1970x11000=21670000
1980x11000=21780000
1990x11000=21890000
2000x11000=22000000
2010x11000=22110000
2020x11000=22220000
2030x11000=22330000
2040x11000=22440000
2050x11000=22550000
2060x11000=22660000
2070x11000=22770000
2080x11000=22880000
2090x11000=22990000
2100x11000=23100000
2110x11000=23210000
2120x11000=23320000
2130x11000=23430000
2140x11000=23540000
2150x11000=23650000
2160x11000=23760000
2170x11000=23870000
2180x11000=23980000
2190x11000=24090000
2200x11000=24200000
2210x11000=24310000
2220x11000=24420000
2230x11000=24530000
2240x11000=24640000
2250x11000=24750000
2260x11000=24860000
2270x11000=24970000
2280x11000=25080000
2290x11000=25190000
2300x11000=25300000
2310x11000=25410000
2320x11000=25520000
2330x11000=25630000
2340x11000=25740000
2350x11000=25850000
2360x11000=25960000
2370x11000=26070000
2380x11000=26180000
2390x11000=26290000
2400x11000=26400000
2410x11000=26510000
2420x11000=26620000
2430x11000=26730000
2440x11000=26840000
2450x11000=26950000
2460x11000=27060000
2470x11000=27170000
2480x11000=27280000
2490x11000=27390000
2500x11000=27500000

Bảng báo giá cước vận chuyển xe 2 Tấn Thùng dài (4,3m) (ngang 1m77) ( cao 1m89) giá mở cửa 500.000 vnđ

Bảng báo giá cước vận chuyển xe 2 Tấn Thùng dài (4,3m) (ngang 1m77) ( cao 1m89) giá mở cửa 500.000 vnđ

Số Km xGiá VC /1km=Cước Vận Chuyển Tương Ứng
10x50000=500000
11x49000=539000
12x47000=564000
13x45000=585000
14x43000=602000
15x41000=615000
16x39000=624000
17x37000=629000
18x36000=648000
19x33000=627000
20x35000=700000
21x34900=732900
22x33800=743600
23x32700=752100
24x31600=758400
25x30500=762500
26x29400=764400
27x28300=764100
28x27200=761600
29x26000=754000
30x25000=750000
31x29800=923800
32x29600=947200
33x29400=970200
34x29200=992800
35x29000=1015000
36x28800=1036800
37x28600=1058200
38x28400=1079200
39x28200=1099800
40x28000=1120000
41x27800=1139800
42x27600=1159200
43x27400=1178200
44x27200=1196800
45x27000=1215000
46x26800=1232800
47x26600=1250200
48x26400=1267200
49x26200=1283800
50x25900=1295000
51x25600=1305600
52x25300=1315600
53x25000=1325000
54x24700=1333800
55x24400=1342000
56x24100=1349600
57x23800=1356600
58x23500=1363000
59x23200=1368800
60x22900=1374000
61x22600=1378600
62x22300=1382600
63x22000=1386000
64x21700=1388800
65x21400=1391000
66x21100=1392600
67x20900=1400300
68x20500=1394000
69x20200=1393800
70x20500=1435000
71x19900=1412900
72x19800=1425600
73x19700=1438100
74x19600=1450400
75x19500=1462500
76x19400=1474400
77x19300=1486100
78x19200=1497600
79x19100=1508900
80x20000=1600000
81x19950=1615950
82x19900=1631800
83x19700=1635100
84x19500=1638000
85x19400=1649000
86x19200=1651200
87x19000=1653000
88x18800=1654400
89x18600=1655400
90x18400=1656000
91x18200=1656200
92x18000=1656000
93x17800=1655400
94x17600=1654400
95x17400=1653000
96x17200=1651200
97x17000=1649000
98x16900=1656200
99x16500=1633500
100x16500=1650000
101x16450=1661450
102x16400=1672800
103x16300=1678900
104x16200=1684800
105x16100=1690500
106x16000=1696000
107x15500=1658500
108x15300=1652400
109x15300=1667700
110x15200=1672000
111x15100=1676100
112x15000=1680000
113x14900=1683700
114x14800=1687200
115x14700=1690500
116x14600=1693600
117x14500=1696500
118x14401=1699318
119x14250=1695750
120x14000=1680000
121x13900=1681900
122x13800=1683600
123x13700=1685100
124x13600=1686400
125x13500=1687500
126x13400=1688400
127x13300=1689100
128x13200=1689600
129x13100=1689900
130x13000=1690000
131x13000=1703000
132x13000=1716000
133x13000=1729000
134x13000=1742000
135x13000=1755000
136x13000=1768000
137x13000=1781000
138x13000=1794000
139x13000=1807000
140x13000=1820000
150x12000=1800000
160x12000=1920000
170x12000=2040000
180x12000=2160000
190x12000=2280000
200x12000=2400000
210x12000=2520000
220x12000=2640000
230x12000=2760000
240x12000=2880000
250x12000=3000000
260x12000=3120000
270x12000=3240000
280x12000=3360000
290x12000=3480000
300x12000=3600000
310x12000=3720000
320x12000=3840000
330x12000=3960000
340x12000=4080000
350x12000=4200000
360x12000=4320000
370x12000=4440000
380x12000=4560000
390x12000=4680000
400x12000=4800000
410x12000=4920000
420x12000=5040000
430x12000=5160000
440x12000=5280000
450x12000=5400000
460x12000=5520000
470x12000=5640000
480x12000=5760000
490x12000=5880000
500x12000=6000000
510x12000=6120000
520x12000=6240000
530x12000=6360000
540x12000=6480000
550x12000=6600000
560x12000=6720000
570x12000=6840000
580x12000=6960000
590x12000=7080000
600x12000=7200000
610x12000=7320000
620x12000=7440000
630x12000=7560000
640x12000=7680000
650x12000=7800000
660x12000=7920000
670x12000=8040000
680x12000=8160000
690x12000=8280000
700x12000=8400000
710x12000=8520000
720x12000=8640000
730x12000=8760000
740x12000=8880000
750x12000=9000000
760x12000=9120000
770x12000=9240000
780x12000=9360000
790x12000=9480000
800x12000=9600000
810x12000=9720000
820x12000=9840000
830x12000=9960000
840x12000=10080000
850x12000=10200000
860x12000=10320000
870x12000=10440000
880x12000=10560000
890x12000=10680000
900x12000=10800000
910x12000=10920000
920x12000=11040000
930x12000=11160000
940x12000=11280000
950x12000=11400000
960x12000=11520000
970x12000=11640000
980x12000=11760000
990x12000=11880000
1000x12000=12000000
1010x12000=12120000
1020x12000=12240000
1030x12000=12360000
1040x12000=12480000
1050x12000=12600000
1060x12000=12720000
1070x12000=12840000
1080x12000=12960000
1090x12000=13080000
1100x12000=13200000
1110x12000=13320000
1120x12000=13440000
1130x12000=13560000
1140x12000=13680000
1150x12000=13800000
1160x12000=13920000
1170x12000=14040000
1180x12000=14160000
1190x12000=14280000
1200x12000=14400000
1210x12000=14520000
1220x12000=14640000
1230x12000=14760000
1240x12000=14880000
1250x12000=15000000
1260x12000=15120000
1270x12000=15240000
1280x12000=15360000
1290x12000=15480000
1300x12000=15600000
1310x12000=15720000
1320x12000=15840000
1330x12000=15960000
1340x12000=16080000
1350x12000=16200000
1360x12000=16320000
1370x12000=16440000
1380x12000=16560000
1390x12000=16680000
1400x12000=16800000
1410x12000=16920000
1420x12000=17040000
1430x12000=17160000
1440x12000=17280000
1450x12000=17400000
1460x12000=17520000
1470x12000=17640000
1480x12000=17760000
1490x12000=17880000
1500x12000=18000000
1510x12000=18120000
1520x12000=18240000
1530x12000=18360000
1540x12000=18480000
1550x12000=18600000
1560x12000=18720000
1570x12000=18840000
1580x12000=18960000
1590x12000=19080000
1600x12000=19200000
1610x12000=19320000
1620x12000=19440000
1630x12000=19560000
1640x12000=19680000
1650x12000=19800000
1660x12000=19920000
1670x12000=20040000
1680x12000=20160000
1690x12000=20280000
1700x12000=20400000
1710x12000=20520000
1720x12000=20640000
1730x12000=20760000
1740x12000=20880000
1750x12000=21000000
1760x12000=21120000
1770x12000=21240000
1780x12000=21360000
1790x12000=21480000
1800x12000=21600000
1810x12000=21720000
1820x12000=21840000
1830x12000=21960000
1840x12000=22080000
1850x12000=22200000
1860x12000=22320000
1870x12000=22440000
1880x12000=22560000
1890x12000=22680000
1900x12000=22800000
1910x12000=22920000
1920x12000=23040000
1930x12000=23160000
1940x12000=23280000
1950x12000=23400000
1960x12000=23520000
1970x12000=23640000
1980x12000=23760000
1990x12000=23880000
2000x12000=24000000
2010x12000=24120000
2020x12000=24240000
2030x12000=24360000
2040x12000=24480000
2050x12000=24600000
2060x12000=24720000
2070x12000=24840000
2080x12000=24960000
2090x12000=25080000
2100x12000=25200000
2110x12000=25320000
2120x12000=25440000
2130x12000=25560000
2140x12000=25680000
2150x12000=25800000
2160x12000=25920000
2170x12000=26040000
2180x12000=26160000
2190x12000=26280000
2200x12000=26400000
2210x12000=26520000
2220x12000=26640000
2230x12000=26760000
2240x12000=26880000
2250x12000=27000000
2260x12000=27120000
2270x12000=27240000
2280x12000=27360000
2290x12000=27480000
2300x12000=27600000
2310x12000=27720000
2320x12000=27840000
2330x12000=27960000
2340x12000=28080000
2350x12000=28200000
2360x12000=28320000
2370x12000=28440000
2380x12000=28560000
2390x12000=28680000
2400x12000=28800000
2410x12000=28920000
2420x12000=29040000
2430x12000=29160000
2440x12000=29280000
2450x12000=29400000
2460x12000=29520000
2470x12000=29640000
2480x12000=29760000
2490x12000=29880000
2500x12000=30000000

Bảng Báo Giá Cước xe 1,8 Tấn Thùng dài (6m) (ngang 1m9)( cao 1m9)  giá mở cửa 800.000 vnđ

Bảng Báo Giá Cước xe 1,8 Tấn Thùng dài (6m) (ngang 1m9)( cao 1m9)  giá mở cửa 800.000 vnđ

Số Km xGiá VC /1km=Cước Vận Chuyển Tương Ứng
10x80000=800000
11x77000=847000
12x74000=888000
13x71000=923000
14x68000=952000
15x65000=975000
16x62000=992000
17x59000=1003000
18x56000=1008000
19x53000=1007000
20x50000=1000000
21x49100=1031100
22x48000=1056000
23x47000=1081000
24x46000=1104000
25x45000=1125000
26x44000=1144000
27x43000=1161000
28x42000=1176000
29x41000=1189000
30x40000=1200000
31x39500=1224500
32x39000=1248000
33x38500=1270500
34x38000=1292000
35x37500=1312500
36x37000=1332000
37x36500=1350500
38x36000=1368000
39x35500=1384500
40x35000=1400000
41x34500=1414500
42x34000=1428000
43x33500=1440500
44x33000=1452000
45x32500=1462500
46x32000=1472000
47x31500=1480500
48x31000=1488000
49x30500=1494500
50x30000=1500000
51x29450=1501950
52x29400=1528800
53x29350=1555550
54x29000=1566000
55x29000=1595000
56x28000=1568000
57x27500=1567500
58x27000=1566000
59x26500=1563500
60x26000=1560000
61x25500=1555500
62x25000=1550000
63x24500=1543500
64x24500=1568000
65x24000=1560000
66x24000=1584000
67x24000=1608000
68x24000=1632000
69x24000=1656000
70x24000=1680000
71x24000=1704000
72x24000=1728000
73x24000=1752000
74x24000=1776000
75x24000=1800000
76x24000=1824000
77x24000=1848000
78x24000=1872000
79x24000=1896000
80x24000=1920000
81x23900=1935900
82x23800=1951600
83x23700=1967100
84x23600=1982400
85x23500=1997500
86x23400=2012400
87x23300=2027100
88x23200=2041600
89x23100=2055900
90x23000=2070000
91x22900=2083900
92x22800=2097600
93x22700=2111100
94x22600=2124400
95x22500=2137500
96x22400=2150400
97x22300=2163100
98x22200=2175600
99x22100=2187900
100x22000=2200000
101x21900=2211900
102x21800=2223600
103x21700=2235100
104x21600=2246400
105x21500=2257500
106x21400=2268400
107x21300=2279100
108x21200=2289600
109x20090=2189810
110x20000=2200000
111x19910=2210010
112x19820=2219840
113x19730=2229490
114x19640=2238960
115x19550=2248250
116x19460=2257360
117x19370=2266290
118x19280=2275040
119x19190=2283610
120x19100=2292000
121x19010=2300210
122x18920=2308240
123x18830=2316090
124x18740=2323760
125x18650=2331250
126x18560=2338560
127x18470=2345690
128x18380=2352640
129x18290=2359410
130x18200=2366000
131x18110=2372410
132x18020=2378640
133x17930=2384690
134x17840=2390560
135x17750=2396250
136x17660=2401760
137x17570=2407090
138x17480=2412240
139x17390=2417210
140x17300=2422000
141x17210=2426610
142x17120=2431040
143x17030=2435290
144x16940=2439360
145x16850=2443250
146x16760=2446960
147x16670=2450490
148x16580=2453840
149x16490=2457010
150x16400=2460000
151x16310=2462810
152x16220=2465440
153x16130=2467890
154x16040=2470160
155x16040=2486200
156x16040=2502240
157x16040=2518280
158x16040=2534320
159x16040=2550360
160x16040=2566400
161x16040=2582440
162x16040=2598480
163x16040=2614520
164x16040=2630560
165x16040=2646600
166x16040=2662640
167x16040=2678680
168x16040=2694720
169x16040=2710760
170x15990=2718300
171x15990=2734290
172x15990=2750280
173x15990=2766270
174x15990=2782260
175x15550=2721250
176x15550=2736800
177x15550=2752350
178x15550=2767900
179x15550=2783450
180x15550=2799000
181x15550=2814550
182x15550=2830100
183x15550=2845650
184x15550=2861200
185x15550=2876750
186x15550=2892300
187x15550=2907850
188x15550=2923400
189x15550=2938950
190x15550=2954500
191x15550=2970050
192x15550=2985600
193x15550=3001150
194x15550=3016700
195x15550=3032250
196x15550=3047800
197x15550=3063350
198x15550=3078900
199x15550=3094450
200x15500=3100000
210x14900=3129000
220x14800=3256000
230x14700=3381000
240x14600=3504000
250x14500=3625000
260x14400=3744000
270x14300=3861000
280x14200=3976000
290x14100=4089000
300x14000=4200000
310x14000=4340000
320x14000=4480000
330x14000=4620000
340x14000=4760000
350x14000=4900000
360x14000=5040000
370x14000=5180000
380x14000=5320000
390x14000=5460000
400x14000=5600000
410x14000=5740000
420x14000=5880000
430x14000=6020000
440x14000=6160000
450x14000=6300000
460x14000=6440000
470x14000=6580000
480x14000=6720000
490x14000=6860000
500x14000=7000000
510x14000=7140000
520x14000=7280000
530x14000=7420000
540x14000=7560000
550x14000=7700000
560x14000=7840000
570x14000=7980000
580x14000=8120000
590x14000=8260000
600x14000=8400000
610x14000=8540000
620x14000=8680000
630x14000=8820000
640x14000=8960000
650x14000=9100000
660x14000=9240000
670x14000=9380000
680x14000=9520000
690x14000=9660000
700x14000=9800000
710x14000=9940000
720x14000=10080000
730x14000=10220000
740x14000=10360000
750x14000=10500000
760x14000=10640000
770x14000=10780000
780x14000=10920000
790x14000=11060000
800x14000=11200000
810x14000=11340000
820x14000=11480000
830x14000=11620000
840x14000=11760000
850x14000=11900000
860x14000=12040000
870x14000=12180000
880x14000=12320000
890x14000=12460000
900x14000=12600000
910x14000=12740000
920x14000=12880000
930x14000=13020000
940x14000=13160000
950x14000=13300000
960x14000=13440000
970x14000=13580000
980x14000=13720000
990x14000=13860000
1000x14000=14000000
1010x14000=14140000
1020x14000=14280000
1030x14000=14420000
1040x14000=14560000
1050x14000=14700000
1060x14000=14840000
1070x14000=14980000
1080x14000=15120000
1090x14000=15260000
1100x14000=15400000
1110x14000=15540000
1120x14000=15680000
1130x14000=15820000
1140x14000=15960000
1150x14000=16100000
1160x14000=16240000
1170x14000=16380000
1180x14000=16520000
1190x14000=16660000
1200x14000=16800000
1210x14000=16940000
1220x14000=17080000
1230x14000=17220000
1240x14000=17360000
1250x14000=17500000
1260x14000=17640000
1270x14000=17780000
1280x14000=17920000
1290x14000=18060000
1300x14000=18200000
1310x14000=18340000
1320x14000=18480000
1330x14000=18620000
1340x14000=18760000
1350x14000=18900000
1360x14000=19040000
1370x14000=19180000
1380x14000=19320000
1390x14000=19460000
1400x14000=19600000
1410x14000=19740000
1420x14000=19880000
1430x14000=20020000
1440x14000=20160000
1450x14000=20300000
1460x14000=20440000
1470x14000=20580000
1480x14000=20720000
1490x14000=20860000
1500x14000=21000000
1510x14000=21140000
1520x14000=21280000
1530x14000=21420000
1540x14000=21560000
1550x14000=21700000
1560x14000=21840000
1570x14000=21980000
1580x14000=22120000
1590x14000=22260000
1600x14000=22400000
1610x14000=22540000
1620x14000=22680000
1630x14000=22820000
1640x14000=22960000
1650x14000=23100000
1660x14000=23240000
1670x14000=23380000
1680x14000=23520000
1690x14000=23660000
1700x14000=23800000
1710x14000=23940000
1720x14000=24080000
1730x14000=24220000
1740x14000=24360000
1750x14000=24500000
1760x14000=24640000
1770x14000=24780000
1780x14000=24920000
1790x14000=25060000
1800x14000=25200000
1810x14000=25340000
1820x14000=25480000
1830x14000=25620000
1840x14000=25760000
1850x14000=25900000
1860x14000=26040000
1870x14000=26180000
1880x14000=26320000
1890x14000=26460000
1900x14000=26600000
1910x14000=26740000
1920x14000=26880000
1930x14000=27020000
1940x14000=27160000
1950x14000=27300000
1960x14000=27440000
1970x14000=27580000
1980x14000=27720000
1990x14000=27860000
2000x14000=28000000
2010x14000=28140000
2020x14000=28280000
2030x14000=28420000
2040x14000=28560000
2050x14000=28700000
2060x14000=28840000
2070x14000=28980000
2080x14000=29120000
2090x14000=29260000
2100x14000=29400000
2110x14000=29540000
2120x14000=29680000
2130x14000=29820000
2140x14000=29960000
2150x14000=30100000
2160x14000=30240000
2170x14000=30380000
2180x14000=30520000
2190x14000=30660000
2200x14000=30800000
2210x14000=30940000
2220x14000=31080000
2230x14000=31220000
2240x14000=31360000
2250x14000=31500000
2260x14000=31640000
2270x14000=31780000
2280x14000=31920000
2290x14000=32060000
2300x14000=32200000
2310x14000=32340000
2320x14000=32480000
2330x14000=32620000
2340x14000=32760000
2350x14000=32900000
2360x14000=33040000
2370x14000=33180000
2380x14000=33320000
2390x14000=33460000
2400x14000=33600000
2410x14000=33740000
2420x14000=33880000
2430x14000=34020000
2440x14000=34160000
2450x14000=34300000
2460x14000=34440000
2470x14000=34580000
2480x14000=34720000
2490x14000=34860000
2500x14000=35000000

Bảng báo giá Cước vận chuyển xe 3 Tấn 5 Tấn Thùng dài (6m1) (ngang 2m2)( cao 2m2) km mở cửa 1200.000 vnđ/ chuyến

Bảng báo giá Cước vận chuyển xe 3 Tấn 5 Tấn Thùng dài (6m1) (ngang 2m2)( cao 2m2) km mở cửa 1200.000 vnđ/ chuyến

Số Km xGiá VC /1km=Cước Vận Chuyển Tương Ứng
10x120000=1200000
11x110000=1210000
12x105000=1260000
13x100000=1300000
14x95000=1330000
15x90000=1350000
16x85000=1360000
17x80000=1360000
18x77000=1386000
19x76000=1444000
20x75000=1500000
21x72000=1512000
22x71000=1562000
23x69000=1587000
24x66500=1596000
25x64000=1600000
26x62000=1612000
27x60000=1620000
28x58000=1624000
29x56000=1624000
30x54000=1620000
31x53000=1643000
32x52000=1664000
33x51000=1683000
34x50000=1700000
35x49000=1715000
36x48000=1728000
37x47000=1739000
38x46000=1748000
39x45000=1755000
40x44900=1796000
41x44800=1836800
42x44500=1869000
43x43500=1870500
44x42550=1872200
45x41550=1869750
46x40500=1863000
47x39450=1854150
48x38400=1843200
49x38000=1862000
50x38000=1900000
51x38000=1938000
52x38000=1976000
53x38000=2014000
54x38000=2052000
55x38000=2090000
56x37500=2100000
57x37000=2109000
58x36500=2117000
59x36000=2124000
60x35500=2130000
61x35000=2135000
62x34500=2139000
63x34000=2142000
64x33500=2144000
65x33500=2177500
66x33500=2211000
67x33500=2244500
68x33500=2278000
69x33500=2311500
70x33500=2345000
71x33500=2378500
72x33500=2412000
73x33500=2445500
74x33500=2479000
75x33500=2512500
76x33500=2546000
77x33500=2579500
78x33500=2613000
79x33500=2646500
80x33200=2656000
81x32900=2664900
82x32600=2673200
83x32300=2680900
84x32000=2688000
85x31700=2694500
86x31400=2700400
87x31100=2705700
88x30800=2710400
89x30500=2714500
90x30200=2718000
91x30100=2739100
92x30000=2760000
93x29900=2780700
94x29800=2801200
95x29700=2821500
96x29600=2841600
97x29500=2861500
98x29400=2881200
99x29000=2871000
100x29500=2950000
101x29000=2929000
102x28500=2907000
103x28500=2935500
104x28500=2964000
105x28000=2940000
106x27500=2915000
107x27500=2942500
108x27500=2970000
109x27500=2997500
110x27000=2970000
111x26500=2941500
112x26000=2912000
113x26000=2938000
114x26000=2964000
115x25900=2978500
116x25400=2946400
117x25400=2971800
118x25400=2997200
119x25400=3022600
120x25000=3000000
121x25000=3025000
122x25000=3050000
123x24500=3013500
124x24500=3038000
125x24500=3062500
126x24500=3087000
127x24500=3111500
128x24500=3136000
129x24500=3160500
130x24000=3120000
131x24000=3144000
132x24000=3168000
133x24000=3192000
134x24000=3216000
135x24000=3240000
136x24000=3264000
137x23000=3151000
138x23000=3174000
139x23000=3197000
140x23000=3220000
141x23000=3243000
142x23000=3266000
143x23000=3289000
144x23000=3312000
145x23000=3335000
146x23000=3358000
147x23000=3381000
148x23000=3404000
149x23000=3427000
150x23000=3450000
151x22900=3457900
152x22800=3465600
153x22700=3473100
154x22600=3480400
155x22500=3487500
156x22400=3494400
157x22300=3501100
158x22200=3507600
159x22100=3513900
160x21900=3504000
161x21800=3509800
162x21700=3515400
163x21600=3520800
164x21500=3526000
165x21400=3531000
166x21300=3535800
167x21200=3540400
168x21100=3544800
169x21000=3549000
170x21000=3570000
171x19850=3394350
172x19850=3414200
173x19850=3434050
174x19850=3453900
175x19850=3473750
176x19700=3467200
177x20900=3699300
178x20800=3702400
179x20700=3705300
180x20600=3708000
181x20500=3710500
182x20400=3712800
183x20300=3714900
184x20200=3716800
185x20100=3718500
186x20000=3720000
187x19900=3721300
188x19800=3722400
189x19700=3723300
190x19600=3724000
191x19500=3724500
192x19400=3724800
193x19300=3724900
194x19200=3724800
195x19100=3724500
196x19000=3724000
197x18900=3723300
198x18800=3722400
199x18700=3721300
200x18600=3720000
210x17500=3675000
220x17000=3740000
230x17000=3910000
240x17000=4080000
250x17000=4250000
260x17000=4420000
270x17000=4590000
280x17000=4760000
290x17000=4930000
300x17000=5100000
310x17000=5270000
320x17000=5440000
330x17000=5610000
340x17000=5780000
350x17000=5950000
360x17000=6120000
370x17000=6290000
380x17000=6460000
390x17000=6630000
400x17000=6800000
410x17000=6970000
420x17000=7140000
430x17000=7310000
440x17000=7480000
450x17000=7650000
460x17000=7820000
470x17000=7990000
480x17000=8160000
490x17000=8330000
500x17000=8500000
510x16000=8160000
520x16000=8320000
530x16000=8480000
540x16000=8640000
550x16000=8800000
560x16000=8960000
570x16000=9120000
580x16000=9280000
590x16000=9440000
600x16000=9600000
610x16000=9760000
620x16000=9920000
630x16000=10080000
640x16000=10240000
650x16000=10400000
660x16000=10560000
670x16000=10720000
680x16000=10880000
690x16000=11040000
700x16000=11200000
710x16000=11360000
720x16000=11520000
730x16000=11680000
740x16000=11840000
750x16000=12000000
760x16000=12160000
770x16000=12320000
780x16000=12480000
790x16000=12640000
800x16000=12800000
810x16000=12960000
820x16000=13120000
830x16000=13280000
840x16000=13440000
850x16000=13600000
860x16000=13760000
870x16000=13920000
880x16000=14080000
890x16000=14240000
900x16000=14400000
910x16000=14560000
920x16000=14720000
930x16000=14880000
940x16000=15040000
950x16000=15200000
960x16000=15360000
970x16000=15520000
980x16000=15680000
990x16000=15840000
1000x16000=16000000
1010x16000=16160000
1020x16000=16320000
1030x16000=16480000
1040x16000=16640000
1050x16000=16800000
1060x16000=16960000
1070x16000=17120000
1080x16000=17280000
1090x16000=17440000
1100x16000=17600000
1110x16000=17760000
1120x16000=17920000
1130x16000=18080000
1140x16000=18240000
1150x16000=18400000
1160x16000=18560000
1170x16000=18720000
1180x16000=18880000
1190x16000=19040000
1200x16000=19200000
1210x16000=19360000
1220x16000=19520000
1230x16000=19680000
1240x16000=19840000
1250x16000=20000000
1260x16000=20160000
1270x16000=20320000
1280x16000=20480000
1290x16000=20640000
1300x16000=20800000
1310x16000=20960000
1320x16000=21120000
1330x16000=21280000
1340x16000=21440000
1350x16000=21600000
1360x16000=21760000
1370x16000=21920000
1380x16000=22080000
1390x16000=22240000
1400x16000=22400000
1410x16000=22560000
1420x16000=22720000
1430x16000=22880000
1440x16000=23040000
1450x16000=23200000
1460x16000=23360000
1470x16000=23520000
1480x16000=23680000
1490x16000=23840000
1500x16000=24000000
1510x16000=24160000
1520x16000=24320000
1530x16000=24480000
1540x16000=24640000
1550x16000=24800000
1560x16000=24960000
1570x16000=25120000
1580x16000=25280000
1590x16000=25440000
1600x16000=25600000
1610x16000=25760000
1620x16000=25920000
1630x16000=26080000
1640x16000=26240000
1650x16000=26400000
1660x16000=26560000
1670x16000=26720000
1680x16000=26880000
1690x16000=27040000
1700x16000=27200000
1710x16000=27360000
1720x16000=27520000
1730x16000=27680000
1740x16000=27840000
1750x16000=28000000
1760x16000=28160000
1770x16000=28320000
1780x16000=28480000
1790x16000=28640000
1800x16000=28800000
1810x16000=28960000
1820x16000=29120000
1830x16000=29280000
1840x16000=29440000
1850x16000=29600000
1860x16000=29760000
1870x16000=29920000
1880x16000=30080000
1890x16000=30240000
1900x16000=30400000
1910x16000=30560000
1920x16000=30720000
1930x16000=30880000
1940x16000=31040000
1950x16000=31200000
1960x16000=31360000
1970x16000=31520000
1980x16000=31680000
1990x16000=31840000
2000x16000=32000000
2010x16000=32160000
2020x16000=32320000
2030x16000=32480000
2040x16000=32640000
2050x16000=32800000
2060x16000=32960000
2070x16000=33120000
2080x16000=33280000
2090x16000=33440000
2100x16000=33600000
2110x16000=33760000
2120x16000=33920000
2130x16000=34080000
2140x16000=34240000
2150x16000=34400000
2160x16000=34560000
2170x16000=34720000
2180x16000=34880000
2190x16000=35040000
2200x16000=35200000
2210x16000=35360000
2220x16000=35520000
2230x16000=35680000
2240x16000=35840000
2250x16000=36000000
2260x16000=36160000
2270x16000=36320000
2280x16000=36480000
2290x16000=36640000
2300x16000=36800000
2310x16000=36960000
2320x16000=37120000
2330x16000=37280000
2340x16000=37440000
2350x16000=37600000
2360x16000=37760000
2370x16000=37920000
2380x16000=38080000
2390x16000=38240000
2400x16000=38400000
2410x16000=38560000
2420x16000=38720000
2430x16000=38880000
2440x16000=39040000
2450x16000=39200000
2460x16000=39360000
2470x16000=39520000
2480x16000=39680000
2490x16000=39840000
2500x16000=40000000

Bảng Báo Giá  cước vận chuyển xe 9 Tấn đến 15 tấn Thùng dài (9m4) (ngang 2m35)( cao 2m2).km mở cửa 1800.000vnđ/chuyến 

Bảng Báo Giá  cước vận chuyển xe 9 Tấn đến 15 tấn Thùng dài (9m4) (ngang 2m35)( cao 2m2).km mở cửa 1800.000vnđ/chuyến 

Số Km xGiá VC /1km=Cước Vận Chuyển Tương Ứng  
10x250000=2500000
11x240000=2640000
12x230000=2760000
13x220000=2860000
14x210000=2940000
15x200000=3000000
16x190000=3040000
17x180000=3060000
18x170000=3060000
19x160000=3040000
20x150000=3000000
21x145000=3045000
22x140000=3080000
23x135000=3105000
24x130000=3120000
25x125000=3125000
26x124000=3224000
27x122000=3294000
28x120000=3360000
29x118000=3422000
30x116000=3480000
31x114000=3534000
32x112000=3584000
33x110000=3630000
34x108000=3672000
35x106000=3710000
36x104000=3744000
37x102000=3774000
38x100000=3800000
39x98000=3822000
40x86000=3440000
41x86000=3526000
42x86000=3612000
43x86000=3698000
44x86000=3784000
45x84000=3780000
46x82000=3772000
47x81000=3807000
48x80000=3840000
49x79000=3871000
50x78000=3900000
51x77000=3927000
52x76000=3952000
53x75000=3975000
54x74000=3996000
55x73000=4015000
56x72000=4032000
57x71000=4047000
58x70000=4060000
59x69000=4071000
60x68000=4080000
61x67000=4087000
62x66000=4092000
63x65000=4095000
64x64000=4096000
65x63500=4127500
66x63000=4158000
67x62500=4187500
68x62000=4216000
69x61500=4243500
70x61000=4270000
71x60500=4295500
72x60000=4320000
73x59500=4343500
74x59000=4366000
75x58500=4387500
76x58000=4408000
77x57500=4427500
78x57000=4446000
79x56500=4463500
80x56000=4480000
81x55995=4535595
82x55990=4591180
83x55985=4646755
84x55980=4702320
85x55975=4757875
86x55970=4813420
87x55965=4868955
88x55960=4924480
89x55955=4979995
90x55950=5035500
91x55945=5090995
92x55940=5146480
93x55935=5201955
94x55930=5257420
95x55925=5312875
96x55920=5368320
97x55915=5423755
98x55910=5479180
99x55905=5534595
100x55900=5590000
101x55895=5645395
102x55500=5661000
103x55105=5675815
104x54710=5689840
105x54315=5703075
106x53920=5715520
107x53525=5727175
108x53130=5738040
109x52735=5748115
110x52340=5757400
111x51945=5765895
112x51550=5773600
113x51155=5780515
114x50760=5786640
115x50365=5791975
116x49970=5796520
117x49575=5800275
118x49180=5803240
119x48785=5805415
120x48390=5806800
121x47995=5807395
122x47600=5807200
123x47205=5806215
124x46810=5804440
125x46415=5801875
126x46020=5798520
127x45625=5794375
128x45230=5789440
129x44835=5783715
130x43000=5590000
131x42500=5567500
132x42400=5596800
133x42300=5625900
134x42200=5654800
135x42100=5683500
136x42000=5712000
137x41900=5740300
138x41800=5768400
139x41700=5796300
140x41600=5824000
141x41500=5851500
142x41400=5878800
143x41300=5905900
144x41200=5932800
145x41000=5945000
146x40800=5956800
147x40600=5968200
148x40400=5979200
149x40200=5989800
150x40000=6000000
151x39800=6009800
152x39600=6019200
153x39400=6028200
154x39200=6036800
155x39000=6045000
156x38800=6052800
157x38600=6060200
158x38400=6067200
159x38200=6073800
160x38000=6080000
161x37800=6085800
162x37600=6091200
163x37400=6096200
164x37200=6100800
165x37000=6105000
166x36800=6108800
167x36600=6112200
168x36400=6115200
169x36200=6117800
170x36000=6120000
171x35800=6121800
172x35600=6123200
173x35400=6124200
174x35200=6124800
175x35000=6125000
176x34900=6142400
177x34800=6159600
178x34700=6176600
179x34600=6193400
180x34500=6210000
181x34400=6226400
182x34300=6242600
183x34200=6258600
184x34100=6274400
185x34000=6290000
186x33900=6305400
187x33800=6320600
188x33700=6335600
189x33600=6350400
190x33500=6365000
191x33400=6379400
192x33300=6393600
193x33200=6407600
194x33100=6421400
195x33000=6435000
196x32900=6448400
197x32800=6461600
198x32700=6474600
199x32600=6487400
200x32500=6500000
210x32000=6720000
220x31000=6820000
230x30000=6900000
240x29000=6960000
250x28000=7000000
260x27000=7020000
270x26000=7020000
280x25950=7266000
290x25900=7511000
300x25850=7755000
310x25800=7998000
320x25750=8240000
330x25700=8481000
340x25650=8721000
350x25600=8960000
360x25550=9198000
370x25500=9435000
380x25450=9671000
390x25400=9906000
400x25350=10140000
410x25300=10373000
420x25250=10605000
430x25200=10836000
440x25150=11066000
450x25100=11295000
460x25050=11523000
470x25000=11750000
480x24950=11976000
490x24900=12201000
500x24850=12425000
510x24800=12648000
520x24750=12870000
530x24700=13091000
540x24650=13311000
550x24600=13530000
560x24550=13748000
570x24500=13965000
580x24450=14181000
590x24400=14396000
600x24350=14610000
610x24300=14823000
620x24250=15035000
630x24200=15246000
640x24150=15456000
650x24100=15665000
660x24050=15873000
670x24000=16080000
680x23950=16286000
690x23900=16491000
700x23850=16695000
710x23850=16933500
720x23850=17172000
730x23850=17410500
740x23850=17649000
750x23850=17887500
760x23850=18126000
770x23850=18364500
780x23850=18603000
790x23850=18841500
800x23850=19080000
810x23850=19318500
820x23850=19557000
830x23850=19795500
840x23850=20034000
850x23850=20272500
860x23850=20511000
870x23850=20749500
880x23850=20988000
890x23850=21226500
900x23850=21465000
910x23850=21703500
920x23850=21942000
930x23850=22180500
940x23850=22419000
950x23850=22657500
960x23850=22896000
970x23850=23134500
980x23850=23373000
990x23850=23611500
1000x23850=23850000
1010x23850=24088500
1020x23850=24327000
1030x23850=24565500
1040x23850=24804000
1050x23850=25042500
1060x23850=25281000
1070x23850=25519500
1080x23850=25758000
1090x23850=25996500
1100x23850=26235000
1110x23850=26473500
1120x23850=26712000
1130x23850=26950500
1140x23850=27189000
1150x23850=27427500
1160x23850=27666000
1170x23850=27904500
1180x23850=28143000
1190x23850=28381500
1200x23850=28620000
1210x23850=28858500
1220x23850=29097000
1230x23850=29335500
1240x23850=29574000
1250x23850=29812500
1260x23850=30051000
1270x23850=30289500
1280x23850=30528000
1290x23850=30766500
1300x23850=31005000
1310x23850=31243500
1320x23850=31482000
1330x23850=31720500
1340x23850=31959000
1350x23850=32197500
1360x23850=32436000
1370x23850=32674500
1380x23850=32913000
1390x23850=33151500
1400x23850=33390000
1410x23850=33628500
1420x23850=33867000
1430x23850=34105500
1440x23850=34344000
1450x23850=34582500
1460x23850=34821000
1470x23850=35059500
1480x23850=35298000
1490x23850=35536500
1500x23850=35775000
1510x23850=36013500
1520x23850=36252000
1530x23850=36490500
1540x23850=36729000
1550x23850=36967500
1560x23850=37206000
1570x23850=37444500
1580x23850=37683000
1590x23850=37921500
1600x23850=38160000
1610x23850=38398500
1620x23850=38637000
1630x23850=38875500
1640x23850=39114000
1650x23850=39352500
1660x23850=39591000
1670x23850=39829500
1680x23850=40068000
1690x23850=40306500
1700x23850=40545000
1710x23850=40783500
1720x23850=41022000
1730x23850=41260500
1740x23850=41499000
1750x23850=41737500
1760x23850=41976000
1770x23850=42214500
1780x23850=42453000
1790x23850=42691500
1800x23850=42930000
1810x23850=43168500
1820x23850=43407000
1830x23850=43645500
1840x23850=43884000
1850x23850=44122500
1860x23850=44361000
1870x23850=44599500
1880x23850=44838000
1890x23850=45076500
1900x23850=45315000
1910x23850=45553500
1920x23850=45792000
1930x23850=46030500
1940x23850=46269000
1950x23850=46507500
1960x23850=46746000
1970x23850=46984500
1980x23850=47223000
1990x23850=47461500
2000x23850=47700000
2010x23850=47938500
2020x23850=48177000
2030x23850=48415500
2040x23850=48654000
2050x23850=48892500
2060x23850=49131000
2070x23850=49369500
2080x23850=49608000
2090x23850=49846500
2100x23850=50085000
2110x23850=50323500
2120x23850=50562000
2130x23850=50800500
2140x23850=51039000
2150x23850=51277500
2160x23850=51516000
2170x23850=51754500
2180x23850=51993000
2190x23850=52231500
2200x23850=52470000
2210x23850=52708500
2220x23850=52947000
2230x23850=53185500
2240x23850=53424000
2250x23850=53662500
2260x23850=53901000
2270x23850=54139500
2280x23850=54378000
2290x23850=54616500
2300x23850=54855000
2310x23850=55093500
2320x23850=55332000
2330x23850=55570500
2340x23850=55809000
2350x23850=56047500
2360x23850=56286000
2370x23850=56524500
2380x23850=56763000
2390x23850=57001500
2400x23850=57240000
2410x23850=57478500
2420x23850=57717000
2430x23850=57955500
2440x23850=58194000
2450x23850=58432500
2460x23850=58671000
2470x23850=58909500
2480x23850=59148000
2490x23850=59386500
2500x23850=59625000